Creds hostuiPromptForCredentialNeed credentials Voer de inloggegevens in van de VPN gebruiker name name of vpn username credsusername plainpassword credspassword Add-VpnConnection […]