Ang isang Virtual Private Network VPN ay nage-encrypt ng iyong koneksyon sa internet para mapanatili mong pribado ang iyong aktibidad […]